تفاوت شیشه سکوریت و شیشه معمولی

امروزه در صنعت شیشه سازی تحولی بزرگی به وجود آمده و روز به روز نیز هم مدل های جدیدتری به بازار عرضه می شوند. هر کدام از انواع مدل های موجود ویژگی و مزایای خاص خود را دارند و متناسب با نوع محیط مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از انواع مدل های جدید شیشه، […]